Postulat Franciszkanów

 

Św. Klara z Asyżu

(1193 - 1253)


 

 

11 sierpnia, w zakonach franciszkańskich obchodzone jest liturgiczne święto św. Klary (1194-1253) – Chiara Offreduccio, pochodziła z Asyżu (Włochy). Około 1212 r. pod wpływem św. Franciszka z Asyżu założyła Zakon Ubogich Pań (dziś popularnie zwanych klaryskami).

 

W 1253 r. papież Innocenty IV zatwierdził ułożoną przez nią regułę dla zakonu, a 18 października 1263 r. papież Urban IV zatwierdził regułę dla wszystkich klasztorów klarysek. Klara została kanonizowana w dwa lata po swojej śmierci.
 

WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA ŚW. KLARY:

 

1193 (lub 1194) – W Asyżu (Włochy, Umbria) urodziła się Klara, córka Ortolany i Favarone Offreduccio.
 
1212 (18-19 III lub 20 III 1211) – Klara, szlachcianka, przyjmuje z rąk św. Franciszka, w małej kaplicy zwanej Porcjunkulą, habit zakonny. Przez kilka tygodni mieszka w klasztorze św. Pawła w Bastia i św. Anioła w Panzo, a później przy kościele św. Damiana (San Damiano) w Asyżu, który traktowany jest jako kolebka zakonu sióstr.
 
1215 – Klara zostaje przełożoną klasztoru św. Damiana. Układa pierwszą Regułę zakonu.
 
1221 – Siostry zakładają nowy klasztor w Monticelli koło Florencji.
 
1223 – Założenie klasztoru klarysek w Pradze z fundacji św. Agnieszki, córki Ottokara I, króla czeskiego.
 
1225 – Św. Franciszek (na rok przed śmiercią) chory, prawie ociemniały spotyka się z Klarą przy kościele św. Damiana.
 
1226 – Umiera św. Franciszek.
 
1242 – Założenie klasztoru w Padwie.
 
1245 – Bolesław Wstydliwy funduje klaryskom klasztor w Zawichoście.
 
1253 – Zatwierdzenie Reguły przez papieża Innocentego IV. Wieczorem, 11sierpnia umiera św. Klara w klasztorze św. Damiana.

 

1255 – Papież Aleksander IV kanonizuje Klarę w Anagni.
 
1260 – Przeniesienie relikwii św. Klary do bazyliki pod jej wezwaniem, w Asyżu.
 
W Polsce pierwsze klaryski początkowo zamieszkały na zamku książęcym w Sandomierzu. Pierwszą polską klaryską była bł. Salomea – siostra króla Bolesława Wstydliwego. Przed r. 1255 książę Bolesław przeniósł swoją siostrę bł. Salomeę i jej wspólnotę do Zawichostu, gdzie stanął pierwszy klasztor. Później powstawały klasztory klarysek: na Skale (1259 r.), przeniesiony w 1316 r. do Krakowa, w Starym Sączu (1280 r.) z inicjatywy św. Kingi i w Gnieźnie (1283 r.) z inicjatywy bł. Jolanty.
 
W XVII w. klaryski założyły nowe klasztory: w Śremie, Kaliszu, Chęcinach i Zamościu. Z ośmiu klasztorów, po rozbiorach i kasacie zakonów konteplacyjnych przez cesarza Józefa II, pozostały tylko fundacje w Krakowie i Starym Sączu.
 
Dopiero w drugiej połowie XX w. powstały klasztory sióstr klarysek w: Międzyrzeczu Wielkopolskim (1979 r., od 1988 w Kaliszu), Miedniewicach (1986 r.), Zamościu (1995 r.), na misjach w Saltpond w Ghanie, w Afryce (1990 r.), w Skaryszewie koło Radomia (1996 r.) oraz w Sandomierzu (czerwiec 2007 r.).

A może jednak zakon?


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.