Postulat Franciszkanów
powrót do listyII Inscenizowana Droga krzyżowa

Tematem drugiej drogi krzyżowej przygotowanej i wystawionej (24.03.2021 r.) przez braci postulantów była postać Sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca – patrona 2021 roku. Na przestrzeni czternastu stacji, w konwencji rozmowy dwóch naocznych świadków wydarzeń bracia przedstawili życiorys franciszkańskiego kandydata na ołtarze – wspominali jego młodzieńcze zamiłowanie do modlitwy, wczesne przejawy głębokiej pobożności, zainscenizowali jego trudną drogę wiodącą wreszcie do furty domu prowincjalnego we Lwowie i przedstawili niezwykłe momenty apostolskiej działalności wśród chorych. Opierając scenariusz na autentycznych dialogach, wspomnieniach współbraci ojca Wenantego, a także na zanotowanych refleksjach, kazaniach, słowach pouczeń głównego bohatera, które przeplatały kolejne sceny, bracia starali się unaocznić (jak to określił św. Maksymilian również ukazany w drodze krzyżowej) „niezwykłą zwyczajność” charakteryzującą życie Sługi Bożego. Najbardziej wzruszające momenty – celebracji Mszy Świętej, spowiedzi, wymowny gest ucałowania nóg braci nowicjuszy, którego dokonał pokorny zakonnik, a także bardzo przejmująca chwila jego śmierci sprawiły, że obecni w kościele byli nie – jedynie widzami spektaklu, ale stali się – na tydzień przed setną rocznicą narodzin dla nieba ojca Wenantego – nowymi, kolejnymi świadkami świętości jego życia.

A może jednak zakon?


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.