Postulat Franciszkanów

 

Nowicjat jest rocznym okresem, który następuje po prenowicjacie i odbywa się w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Nowicjusz staje się zakonnikiem, a na znak tego przyjmuje habit franciszkański.

 

W tym czasie stara się on jeszcze lepiej zrozumieć i pogłębić osobistą decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu. Również coraz głębiej poznaje i praktykuje franciszkański sposób życia.

 

Uwieńczeniem nowicjatu jest ceremonia złożenia pierwszych ślubów zakonnych; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, na okres jednego roku. Dalsza formacja dokonuje się w Krakowie. Młody franciszkanin rozpoczyna studia w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów lub podejmuję formację junioracką. 

 

Zapraszamy na stronę nowicjatu: kliknij tutaj.

 

A może jednak zakon?


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.